Voor gemeenten: Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer

Speciaal voor gemeenten brengt het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) overzichtelijk in beeld hoe gemeenten concreet aan de slag kunnen met de laadinfrastructuur voor zero-emissie vervoer. Op basis van de Klimaatakkoordthema's Mobiliteit, Gebouwde omgeving en Elektriciteit wordt aangegeven wat van gemeenten wordt verwacht en wordt bijvoorbeeld vermeld of de maatregel een optie is of een verplichting. De twee laatstgenoemde maatregelen betreffen de Regionale Energiestrategie (RES).

Hieronder de vijf pagina's tellende Wegwijzer laadinfra elektrisch vervoer, juli 2019. Aan het einde van de pagina een pdf om te dowloaden.

Speciaal voor gemeenten brengt het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) overzichtelijk in beeld hoe gemeenten concreet aan de slag kunnen met de laadinfrastructuur voor zero-emissie vervoer. Op basis van de Klimaatakkoordthema's Mobiliteit, Gebouwde omgeving en Elektriciteit wordt aangegeven wat van gemeenten wordt verwacht en wordt bijvoorbeeld vermeld of de maatregel een optie is of een verplichting. De twee laatstgenoemde maatregelen betreffen de Regionale Energiestrategie (RES).
Klimaatakkoord - maatregelen voor gemeenten op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische auto's
Klimaatakkoord - maatregelen voor gemeenten op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische auto's
Klimaatakkoord - maatregelen voor gemeenten op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische auto's
Klimaatakkoord - maatregelen voor gemeenten op het gebied van laadinfrastructuur voor elektrische auto's