LochemEnergie/Elektrip: voor elektrische deelauto's en openbaar laden

Binnen energiecoöperatie LochemEnergie is Elektrip de werkgroep die zich bezighoudt met duurzame mobiliteit. Transport is immers verantwoordelijk voor 20% van de CO2-uitstoot, die snel en drastisch omlaag moet. Om elektrisch rijden te stimuleren zet Elektrip zich in om het het openbare-laadpalennetwerk in de gemeente Lochem te verbeteren. Daarnaast stelt Elektrip elektrische deelauto's ter beschikking.

Elektrische deelauto's

Op dit moment beschikt Elektrip over 10 elektrische deelauto's, met verschillende actieradiussen en drie bijbehorende prijsklassen. Klanten van Elektrip kunnen deze auto's via een handige app op hun telefoon van tevoren reserveren. Tijdens het gebruik kunnen zij met de app de autoportieren openen/sluiten. Ook de betaling van de ritten gebeurt automatisch via deze app.

De auto's zijn in de app op een landkaart te zien. Bij elke auto staat, behalve het adres, de actieradius vermeld, de actuele inhoud van de accu en de agenda met beschikbare data en tijden. Zo kunnen de Elektrip-klanten snel en geheel zelfstandig de auto's reserveren en gebruiken. Alleen voorafgaand aan het eerste gebruik vindt er een intake plaats, waarbij een aantal persoonsgegevens worden vastgelegd, een proefrit wordt gemaakt en vragen worden beantwoord.

Meer weten over Elektrip? Over de app, tarieven en/of laadpalen? Klik hier.

LochemEnergie/Elektrip en emovia

LochemEnergie/Elektrip heeft een aantal jaren gefungeerd als proeftuin voor het delen van elektrische auto's. Diverse manieren van delen zijn door Elektrip getest. De resultaten werden en worden nog altijd via emovia gedeeld met andere energiecoöperaties, bijvoorbeeld met ZutphenEnergie die een aantal jaren 2 elektrische auto's via LochemEnergie op proef heeft gehad. Ook via de website van emovia worden kennis en ervaring gedeeld, mede met dank aan LochemEnergie en Coöperatieauto.

In hun enthousiasme voor elektrisch rijden hebben Elektrip en emovia samen het kwartetspel ELEKTRISCH RIJDEN ontwikkeld.