Hoe deel je auto's?

Een auto delen kan op allerlei manieren. Deze manieren worden ook wel deelautoconcepten genoemd. Elk van deze concepten heeft zijn eigen doelen, voorwaarden en consequenties. emovia kan je er van alles over vertellen, maar ons advies is: ga eerst aan de slag met het Handvat e-deelauto's voor energiecoöperaties. Naar aanleiding van de provinciale subsidie op elektrische deelauto's ontwikkelde emovia samen met CoöperatieAuto uit Culemborg deze handwijzer in opdracht van de provincie Gelderland. Lees vervolgens de Factsheets e-deelauto's en de bijbehorende beslisboom E-deelauto's in onze coöperatie - Er valt wat te kiezen. Ook handig: de gidsjes van Enpuls.

Zie je het wel zitten om een auto te delen? Voor diverse doelgroepen maakte emovia een folder, die je uitnodigt om een nieuwe, elektrische auto te delen met gebruikmaking van de provinciale subsidie. Ben je een coöperatie, bedrijf, gemeente, werknemer met een lease-auto, particulier of groep particulieren? Laat je dan inspireren door de desbetreffende folder onderaan deze pagina.

Delen in 8 stappen

Als je als coöperatie overweegt om een of meer elektrische auto's te gaan delen, dan is het belangrijk dat je  goed nadenkt over:

  1. De vraag 'Waarom wil je elektrische auto's gaan delen en voor wie zou je dat willen doen?'
  2. De manier waarop je wilt gaan delen; welke deelconcepten zijn er?
  3. Om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie moet je gebruik maken van een deelplatform en -app. Welke kies je?
  4. Hoe bepaal je het juiste tarief/abonnement?
  5. Hoe regel je het wagenparkbeheer?
  6. Welke financieringsmogelijkheden zijn er?
  7. Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er, op financieeel, technisch en/of administratief gebied?
  8. Welke doelgroepen zijn er en wat zijn hun proposities?

Het Handvat e-deelauto's voor coöperaties gaat in op deze vragen en sluit af met een aantal inspirerende ideeën over laden.

Delen kan op allerlei manieren: kies je concept

De bijlage 'Factsheets e-deelauto's' gaat dieper in op een aantal manieren waarop auto's kunnen worden gedeeld. Zo kan een elektrisch auto met en zonder chauffeur worden gedeeld. Een auto met chauffeur kan bijvoorbeeld ouderen, toeristen, schoolkinderen vervoeren of pakketten voor bedrijven. Een auto kan worden geadopteerd door een vaste groep gebruikers maar kan ook los worden verhuurd. Alle genoemde manieren worden reeds in de praktijk gebracht door Elektrip, een onderdeel van de energiecoöperatie LochemEnergie. De factsheets vermelden bij elke manier van delen de bijbehorende ins en outs.

De bijlage E-deelauto's in onze coöperatie - Er valt wat te kiezen is een methode die Elektrip en emovia hebben ontwikkeld in opdracht van de VECG, de Vereniging Energie Coöperaties Gelderland. Het is een beslisboom die eruitziet als een elektrische deelauto. Elk onderdeel van die auto symboliseert gebieden waarop je als coöperatie, buurtvereniging etc. afwegingen moet maken. Telkens weer moet je je afvragen: wat past het best bij de doelstellingen en mogelijkheden van de eigen organisatie? Tezamen helpen die afwegingen om stap voor stap te komen tot de keuze van het meest geschikte deelconcept.

Enpuls, voor nog meer tips en info

Enpuls, een bedrijfsonderdeel van netbeheerder Enexis, wil de energietransitie versnellen en richt zich daarbij op o.m. energiebesparing, vergroening van energie en duurzame mobliteit.

Enpuls publiceerde in oktober 2018 de resultaten van haar onderzoek naar het delen van (elektrische) auto’s in Nederland: wat is er allemaal gaande en wat zijn de ervaringen tot nu toe? Uit dit onderzoek zijn twee boekjes voortgekomen: de Kennisgids en de Actieplanner.

Met name lokale initiatieven om (elektrische) auto’s te delen, kunnen met de kennis en tips in deze boekje hun voordeel doen. Neem kennis van belangrijke do's en don'ts en doe je voordeel met de mooie quotes.

"... onze vrijwillige chauffeurs zijn de beste klantenbinders! Ze hebben een luisterend oor, zijn flexibel en betrokken, en houden de auto's op en top schoon"